Przydatne linki

Towarzystwa naukowe:

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii http://slask.ptaiit.org/

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii http://www.anestezjologia.org.pl/

European Society of Anaesthesiology https://www.esahq.org/

European Society of Intensive Care Medicine https://www.esicm.org/

American Society of Anesthesiology https://www.asahq.org/

American Society of Critical Care Medicine https://www.sccm.org/Home

International Society of Intensive Care and Emergency Medicine https://www.intensive.org/index.asp

 

Czasopisma naukowe:

Anestezjologia Intensywna Terapia/ Anaesthesiology Intensive Therapy https://www.termedia.pl/Journal/Anaesthesiology_Intensive_Therapy-118

Anestezjologia i Ratownictwo http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

European Journal of Anaesthesiology https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/pages/default.aspx

Critical Care https://ccforum.biomedcentral.com/

Intensive Care Medicine https://www.esicm.org/icm-search/

Critical Care Medicine https://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx

Pain https://journals.lww.com/pain/pages/default.aspx

Anesthesia & Analgesia https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/pages/default.aspx

British Journal of Anaesthesia https://bjanaesthesia.org/

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine https://www.atsjournals.org/journal/ajrccm

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia https://www.jcvaonline.com/

Resuscitation https://www.resuscitationjournal.com/

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524