Historia śląskiej anestezjologii

Nasza specjalizacja jest oparta na pięciu silnych filarach: anestezji, intensywnej terapii, medycynie okołooperacyjnej, resuscytacji oraz terapii bólu. Ta wieloprofilowość doskonale odzwierciedla codzienność pracy Zespołu.

 

Początki Katedry sięgają 1974 roku, kiedy to utworzono Międzyinstytutowy Zakład Anestezjologii i Reanimacji Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. W 1982 roku jednostkę przekształcono w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, która wówczas łączyła wszystkich anestezjologów prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną oraz leczniczo-usługową w wielu szpitalach klinicznych, wojewódzkich i miejskich całego województwa.

 

Pierwszym kierownikiem Jednostki była Pani Profesor Anna DYACZYŃSKA-HERMAN, Nestorka i Twórczyni śląskiej szkoły anestezjologii, Nauczycielka i Wychowawczyni kilku pokoleń lekarzy. Jej następczyniami były: Pani Profesor Ewa KARPEL (w latach 2003 – 2011) oraz Pani Doktor Izabela DUDA, która pełniła obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki w latach 2011 – 2016. Od listopada 2016 do kwietnia 2018 roku Kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii był Pan Profesor Łukasz KRZYCH.

W marcu 2018 roku Katedrę przekształcono, tworząc w jej strukturach Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii (działającą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach Ligocie) oraz Klinikę Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii (działającą w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu). Pełnienie obowiązków Kierowania Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii powierzono Panu Profesorowi Łukaszowi KRZYCHOWI a Kliniką Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii – Pani Profesor Ewie KUCEWICZ-CZECH.  

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524