Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa KUCEWICZ-CZECH

Pracownicy:

dr hab. n. med. Tomasz DAROCHA – adiunkt (tdarocha@sum.edu.pl)

lek. Konrad MENDRALA – asystent (kmendrala@sum.edu.pl)

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524