Aktualności

Szanowni Państwo,

oceny z przedmiotu Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Studentów V roku zostały umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie. Szczegóły oceny końcowej można uzyskać tylko osobiście w sektratariacie Kliniki

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć z „Anestezjologii i intensywnej terapii” dla studentów 5 roku WNMK obowiązujący od 19.04.2021 r.

 

Poniedziałek

Seminaria Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK: on-line (8:00-14:00)

 

Wtorek

Seminaria Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii GCM: on-line (8:30-13:45)

 

Środa

Ćwiczenia na blokach operacyjnych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK: on-site w UCK (8:00-10:30)

Ćwiczenia na OIT Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii GCM: on-site w UCK (sala 701, 7 piętro) (10:30-12:30)

 

Czwartek

Ćwiczenia na OIT Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK: on-site w UCK (sala 701, 7 piętro) (08:00-13:15)

 

Piątek

Ćwiczenia on-line + egzamin praktyczny: on-line (08:00-12:30)

Test zaliczeniowy: on-line (12:30-13:15)

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524