Zasady prowadzenia zajęć w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w roku akademickim 2021/2022

Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa

Wykłady: e-learning w formie asynchronicznej (wykłady do przestudiowania przed ćwiczeniami) – weryfikacja obecności odbędzie się na podstawie raportu z systemu e-learningowego, czy i kiedy student przestudiował prezentacje 

Seminaria: zajęcia stacjonarne (100%) w CDiSM oraz na Katedrze Pielęgniarstwa (SPSK ul. Francuska), zgodnie z harmonogramem zajęć  

Ćwiczenia: zajęcia stacjonarne (100%) w CDiSM oraz na Katedrze Pielęgniarstwa (SPSK ul. Francuska), zgodnie z harmonogramem zajęć   

 

Anestezjologia i intensywna terapia 

Seminaria: zajęcia on-line (100%), na platformie MS Teams (kod dostępu do pobrania w sekretariacie Katedry), zgodnie z harmonogramem zajęć  

Ćwiczenia: zajęcia stacjonarne (100%) na blokach operacyjnych oraz oddziałach intensywnej terapii (UCK ul. Medyków 14, GOK-GCM ul. Ziołowa 45-47, SP SK7-GCM ul. Ziołowa 45-47, GCZD ul. Medyków 16), zgodnie z harmonogramem zajęć (dokładny harmonogram podawany w pierwszym dniu zajęć danego semestru)    

 

Wybrana specjalność:

- obowiązuje indywidualny harmonogram obecności na dyżurach, w sprawie ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Kierownikiem Katedry   

 

Zajęcia fakultatywne:

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa FZT-109: prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: pliberski@sum.edu.pl

- Procedury w anestezjologii FZT-131: prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: iduda@sum.edu.pl

- Procedury w intensywnej terapii FZT-130: prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: kmendrala@sum.edu.pl  

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524