Zasady prowadzenia zajęć w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w roku akademickim 2020/2021

Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa

Wykłady: e-learning w formie asynchronicznej (wykłady do przestudiowania przed ćwiczeniami) – weryfikacja obecności odbędzie się na podstawie raportu z systemu e-learningowego, czy i kiedy student przestudiował prezentacje 

Seminaria: e-learning synchroniczny (100%) w godzinach wyznaczonych harmonogramem zajęć na platformie MS Teams – weryfikacja obecności podczas zajęć (włączone kamery, odpowiedzi na pytania)

Ćwiczenia: zajęcia stacjonarne (100%) w CDiSM oraz na Katedrze Pielęgniarstwa (SPSK ul. Francuska), zgodnie z harmonogramem zajęć   

 

Anestezjologia i intensywna terapia

Seminaria:

- w poniedziałek studenci logują się do pokoju przedmiotu na platformie MS Teams o godz. 8:00, zajęcia w godz. 8:00-9:30 mają charakter seminarium synchronicznego, podczas którego sprawdzana jest obecność, podawane są zasady odbywania zajęć, następuje wprowadzenie do przedmiotu, podział na sekcje z przyporządkowaniem miejsca odbywania zajęć stacjonarnych, zajęcia w godz. 9:30-13:30 mają charakter seminarium asynchronicznego, podczas którego studenci analizują materiały umieszczone na platformie e-learningowej na dany dzień, weryfikacja obecności odbędzie się na podstawie raportu z systemu e-learningowego, czy i kiedy student przestudiował materiały

- we wtorek studenci logują się do pokoju przedmiotu na platformie MS Teams o godz. 8:30, zajęcia w godz. 8:30-10:00 mają charakter seminarium synchronicznego, podczas którego sprawdzana jest obecność, następuje wprowadzenie do przedmiotu i zajęć zaplanowanych na ten dzień, zajęcia w godz. 10:00-13:00 mają charakter seminarium asynchronicznego, podczas którego studenci analizują materiały umieszczone na platformie e-learningowej na dany dzień, weryfikacja obecności odbędzie się na podstawie raportu z systemu e-learningowego, czy i kiedy student przestudiował materiały

Ćwiczenia:

I semestr

- środa i czwartek: zajęcia mają charakter stacjonarny, zgodnie z podziałem przedstawionym w poniedziałek, uwaga: obowiązuje przygotowanie do zajęć, zgodnie z zakresem materiałów z seminariów

- piątek: zajęcia e-learningowe, studenci logują się do pokoju przedmiotu na platformie MS Teams o godz. 8:00, zajęcia w godz. 8:00-09:30 mają charakter ćwiczeń synchronicznych, podczas których sprawdzana jest obecność, następuje wprowadzenie do zajęć zaplanowanych na ten dzień, zaliczenie semestru, zajęcia w godz. 09:00-12:30 mają charakter asynchronicznych, podczas których studenci analizują materiały umieszczone na platformie e-learningowej na dany dzień, weryfikacja obecności odbędzie się na podstawie raportu z systemu e-learningowego, czy i kiedy student przestudiował materiały  

 

II semestr

- informacje będą podane po ustaleniu harmonogramu zajęć na semestr letni

 

Wybrana specjalność:

- obowiązuje indywidualny harmonogram obecności na dyżurach (60% ćwiczeń) oraz e-learningowy kurs na platformie Uczelni (seminaria) oraz MS Teams (40% ćwiczeń w e-learningu), w sprawie ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Kierownikiem Katedry   

 

Zajęcia fakultatywne:

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa FZT-109: prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: pliberski@sum.edu.pl

- Procedury w anestezjologii FZT-131: prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: iduda@sum.edu.pl

- Procedury w intensywnej terapii FZT-130: prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: kmendrala@sum.edu.pl  

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524