Tematy na egzamin praktyczny dla studentów V roku z przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia

 1. Konsultacja anestezjologiczna przed operacją
 2. Kwalifikacja do znieczulenia ogólnego i regionalnego
 3. Znieczulenie ogólne pacjenta w skali ASA-PS I
 4. Znieczulenie ogólne według protokołu RSI (rapid sequence induction)
 5. Ból w klatce piersiowej
 6. Nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie asystolii, VT/VF, PEA
 7. Częstoskurcz nadkomorowy i komorowy
 8. Bradyarytmia
 9. Ostry zespół wieńcowy
 10. Zatorowość płucna
 11. Przełom nadciśnieniowy
 12. Udar mózgu
 13. Omdlenie
 14. Utrata przytomności
 15. Napad drgawek
 16. Wstrząs anafilaktyczny
 17. Wstrząs septyczny
 18. Duszność
 19. Ostra niewydolność oddechowa
 20. Napad astmy
 21. Zaostrzenie POChP
 22. Odma opłucnowa
 23. Zaburzenia świadomości
 24. Ostre powikłania cukrzycy (hipo-, hiperglikemia)
 25. Zatrucie alkoholem, benzodiazepinami, opioidami
 26. Leczenie bólu
 27. Przekazanie pacjentowi trudnej informacji (o niekorzystnym rokowaniu)
 28. Stwierdzanie zgonu

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524