Zarys ogólny

W strukturach Katedry działają 3 SKN. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych pod opieką wykwalifikowanej kadry (m.in. prof. dr hab. n. med. Łukasza Krzycha, laureata nagrody im. Prof. Franciszka Kokota, przyznawanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe za wybitny wkład w rozwój i promocję działalności naukowej wśród studentów) w ramach regularnie organizowanych spotkań. Terminarz spotkań prowadzą Opiekunowie.

W każdym roku akademickim Studenci realizują prace badawcze, których wyniki prezentują na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Wybrane prace prezentowane są również w ramach „Sesji Młodych” na corocznej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, organizowanej w maju. Prezentacje poprzedzone są wykładem profesjonalnego coacha – mentora w dziedzinie wystąpień naukowych. Wystąpienia Młodych Entuzjastów anestezjologii i intensywnej terapii omawiane są przez Gremium życzliwych Ekspertów w kontekście wartości merytorycznej, poprawności metodologicznej i sposobu prezentacji. Nagrodą dla Studentów za przyjęcie pracy do sesji jest nie tylko zwolnienie z opłaty konferencyjnej, ale przede wszystkim możliwość zgłębienia meandrów nauki w oparciu o własne doświadczenia.  

Członkowie SKN uczestniczą także w spotkaniach naukowych Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca (od października do kwietnia) w Izbie Lekarskiej w Katowicach (więcej informacji: slask.ptaiit@org.pl ).

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524