Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Łukasz J. KRZYCH (lkrzych@sum.edu.pl)

Pracownicy:

dr n. med. Piotr CZEMPIK – adiunkt (pczempik@sum.edu.pl)

dr n. med. Izabela DUDA – starszy wykładowca (iduda@sum.edu.pl)

dr n. med. Anna SZCZEPAŃSKA – asystent

lek. Tomasz JAWORSKI – asystent

lek. Piotr LIBERSKI – asystent (pliberski@sum.edu.pl)

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

fax. (32) 789 42 03

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. (32) 7894201

 

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK nr 5 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

tel. (32) 3598524